Obowiązki właściciela firmy transportowej

Właściciel firmy transportowej powinien przestrzegać przepisów o transporcie drogowym, które nakładają na niego pewne obowiązki. Powinien on przede wszystkim dokładnie poinformować swoich kierowców o tym, jakie przepisy na nich wiszą, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy dotyczące czasu pracy,a także to, w jaki sposób tenże pracodawca przyjął te przepisy. Jeśli na przykład pracodawca ustala sobie sam stawki za wynagrodzenie za czas tak zwanego dyżuru, wtedy powinien na początku uzgodnić to ze swoimi pracownikami. Właściciel firmy transportowej ponadto powinien uzyskać od swojego kierowcy na piśmie stwierdzenie, że nie pracuje tenże kierowca u innego pracodawcy w firmie spedycyjnej lub transportowej, bo to zmienia postać rzeczy jeśli chodzi o obłożenie pracownika godzinami pracy. Pracodawca w firmie transportowej powinien dokonywać ewidencji czasu pracy kierowców, czyli sprawdzać ich tarczki. Jest to zresztą w jego interesie, bo inaczej zrobi to policja albo drogówka.

bilety autokarowe bilety autokarowe online

Następne:
Średni czas pracy tygodniowej kierowcy
Obecnie przepisy stanowią o tym, ze czas pracy kierowcy nie może być dłuższy niż osiem godzin na dobę, jednak bardzo rzadko można spotkać pracodawcę, który stosuje się do tych przepisów. Przeciętna ilostan wyjeżdżonych za kołkiem godzin...
Bezpieczeństwo w samochodzinie
Oczywiście stawianie czegokolwiek wysoko nad naszymi głowami uniemożliwia korzystanie z lusterka wstecznego. Dlatego z tym także trzeba uważać. Badania nad bezpieczeństwem samochodów pokazują jednoznacznie, że już jeśli jedziemy z minimalną...
Nadmierna szybkość
Kierowcy, którzy na co dzień podróżują samochodami zazwyczaj znacznie lepiej zdają sobie sprawę ze wszelkich zagrożeń, jakie na nich czyhają podczas wyprzedzania z nadmierną prędkością czy ogólnie rzecz biorąc, z jechaniem z prędkością,...